bottom header image

Пристанищна спедиция

 

ОТКРИЙТЕ НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ

СПЕДИЦИЯ НА ГЕНЕРАЛНИ И НАСИПНИ ТОВАРИ
 

Терминален Оператор има богат опит в спедицията на генерални и насипни товари през българските пристанища Варна, Балчик, Бургас.

Компанията предоставя специализирана обработка и съхранение на генерални и насипни товари.

Съпътстващи транспортни услуги и специфични пристанищни дейности, като:

■ Избор на пристанище - изготвяне на конкретна оптимална логистична схема и услуги съобразени със спецификата на товара и изискванията на клиента.
 
 
Съдействие и връзка със служби и организации, имащи отношение по изпълнение на конкретната услуга.

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
 

Организиране на транспорт в зависимост от вида на товара.

Комплектни и групажни товари;

Транспорт на тежки и извънгабаритни товари;

Физически контрол на товарни и претоварни операции.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
 

3500 кв. м - складови площи за насипни товари;
2400 кв.м - складови площи за генерални товари
1200кв.м - склад за промишлени стоки
600 кв.м - склад за хранителни стоки
600 кв.м - склад за опасни товари
900 кв.м - склад за фуражни стоки
Надзор на товарните операции;
Застраховане