bottom header image

Митническо представителство

 

ОТКРИЙТЕ НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ

БОГАТ ОПИТ И КОМПЕТЕНТНИ РЕШЕНИЯ
 
 

Терминален Оператор има дългогодишен професионален опит в областта на митническото представителство.
В дружеството работят високо квалифицирани специалисти, което ни позволява да осигурим на нашите клиенти извършването на всички видове митнически формалности и операции на територията на
ТД Митница Варна и ТД Митница Бургас, чрез офисите на фирмата във Варна и Бургас.
 
Компанията е една от първите получили статут на Одобрен Икономически Оператор (ОИO) - опростени митнически процедури, сигурност и безопасност, което е свидетелство за надеждността и сигурността на нашите процеси и услуги.
 
Фирмата е предпочитан партньор за много клиенти, благодарение на добрата репутация, с която се ползва пред Митническа администрация, както и с гаранцията за точно издадени документи и кратки срокове за освобождаване на стоките.

МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Вносно и износно митническо оформяне;
Транзитни митнически операции: Т1, Т2, Т2L;
Изготвяне на митнически документи и сертификати;
EORI регистрация;
Електронна регистрация;
Консултации по митническо и акцизно законодателство.

МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ
СКЛАДОВА БАЗА ВАРНА

Лицензиран склад под митнически контрол тип А.

- 650 кв.м открит митнически склад
- 500 кв.м закрит митнически склад
Съгласно европейските митнически правила в него освен складиране под митнически контрол може да се извърши и смяна на собствеността на стоките.

ОДОБРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
Прилагане на опростени митнически процедури;

Високи стандарти на дейност, сигурност на клиентите по цялата верига на доставката.