bottom header image

Пристанищно агентиране

 

ОТКРИЙТЕ НАШИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ
И ПОТЕНЦИАЛ

ДЕЙНОСТИ НА ТЕРМИНАЛИ ВАРНА И БУРГАС
 

Компанията организира всички видове операции, свързани с обработката и съхранението на контейнери на терминали Варна и Бургас.
 
Контейнеризация и деконтейнеризация
Консолидация / Дистрибуция
Съхранение и обработка на акцизни стоки
Съхранение на стоки под режим "временно складиране"
Вътрешен и международен сухопътен транспорт на контейнери, чрез специализирани камиони
Количествен и качествен сървей

ОПЕРАЦИИ ПО ИЗНОС


Подаване на Обобщена Декларация за Въвеждане (ОДВ)
Изготвяне на товарни манифести и регистрация в митническа електронна база данни
Подаване на нотис към фитосанитарни и ветеринарни служби
Издаване и регистрация на ордери към пристанището за претегляне, инспекция, деконтейнеризация, спедиция и други
Планиране и организиране на последващ транспорт
Инспекция на товари при напускане на пристанище

ОПЕРАЦИИ ПО ВНОС


Инспекция на празни контейнери

Доставка, регистрация и отчет на контейнерни пломби

Организиране на контейнеризация на територията на пристанището

Изготвяне на Обобщена Декларация за

Напускане (ОДН) и товарни ордера.

Организиране на контейнерна инспекция, по искане на митницата

ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ

Подаване на декларация за временно складиране на територията на пристанища Варна и Бургас.

Инспекция и контрол на складирани стоки.

Стриктно следене на 90 дневен срок за складиране.