bottom header image

Общи търговски условия

Правото да използуват тези ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ и ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ е запазено изключително за членовете на Националното Сдружение на българските спедитори, легитимирани чрез Сертификат за редовно членство в НСБС, чиято отговорност към Клиентите по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е застрахована.