bottom header image

Новини 

26.01.2021 21.06.2020

ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

26.01.2021

„Терминален оператор“ ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Целта на процедурата е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Дружеството „Терминален оператор“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1269-C01 в размер на 150 000 лв.
Подкрепата е осигурена от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (85% от размера на безвъзмездна финансова помощ) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ).


 


 

Терминален Оператор
с нови холандски контейнеровозни
ремаркета

 

21.06.2020

В края на миналата година Бон Марин Холдинг, стартира подмяна на старите ремаркета, използвани от контейнеровозните композиции оперирани от дъщерната компания - Терминален Оператор ЕООД с нови холандски контейнеровозни ремаркета D-TEC - Flexitrailer.

Доставените от СТЕ Трейлърс България полуремаркета са един от новите модели на D-TEC, триосни, за превоз на  контейнери - 20', 2х20', 40', 40'НС и 45' с възможност за удължаване в предната и задната част, което позволява изключителна гъвкавост при поемане и изпълнение на транспортните задачи. Другото отличително качество на модела е изключително ниското собствено тегло.


Валери Петров, управител на Терминален Оператор ЕООД
„Избрахме доставчик, специализиран в производството на контейнеровозни и извънгабаритни полуремаркета, защото това е гаранция за по-високо качество. Моделът е с много ниско собствено тегло, което също е важно за нас. Не на последно място - конструкцията е опростена и надеждна и това ще ни генерира по-малко разходи във времето“

В края на август се очакват последните две нови ремаркета D-TEC - Flexitrailer, от поръчаните общо 11 броя. 
Новите полуремаркета ще се използват основно за вътрешен транспорт на контейнери от и до пристанищата във Варна и Бургас.