bottom header image

Кариери

МИТНИЧЕСКИ БРОКЕР
 
„ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР" ЕООД е един от лидерите на българския пазар, предлагащ пълен пакет от услуги, свързани със спедиция на товари, превозвани по море и организирането на съпътстващите ги вътрешни превози и пристанищни операции. Дружеството е лицензиран митнически агент и предлага комплексно митническо представителство при внос, износ и транзит на стоки на територията на страната и ЕС.
Във връзка с разширяването на своята дейност, за офиса на компанията в гр. Варна търсим да назначим МИТНИЧЕСКИ БРОКЕР.
 
ОТГОВОРНОСТИ:
Извършва обслужване на клиентите на компанията, които ползват митнически услуги като:
• Събира и анализира информацията за стоките и товарите, подлежащи на митнически операции;
• Осигурява компетентна консултация на клиентите, като предлага оптимални решения по отношение на митническите режими, свързаните с тях документи и допълнителните действия;
• Подготвя, съобразно нормативните изисквания, всички необходими документи и информация и ги представя в срок пред митническите учреждения и пристанищните власти;
• Проследява изпълнение на пристанищни операции с контейнеризирани товари;
• Съгласува с клиента последващото оформяне на стоките и координира с другите отдели в компанията изпълнението на договорените стъпки и условия;
• Поддържа актуална информация за клиенти и сделки в информационните системи на дружеството.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше икономическо или техническо образование;
• Опит в митническо представителство / спедиция – ще се считат за предимство;
• Много добро познаване на митническото законодателство и регулации, видовете митнически и складови режими;
• Добро владеене на английски език;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office, Alpha Agent;
• Висока степен на организираност: планиране, поставяне на приоритети, спазване на срокове;
• Отлични комуникативни умения;
• Развити умения за работа в екип.
 
 
 
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Отлични условия на труд в компания с изградени традиции и авторитет;
• Позитивна работна атмосфера;
• Възможност за дългосрочно развитие.
 
Ако отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на hr@bonmar.bg, не по-късно от 20.03.2022 г.
 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „Терминален Оператор“ ЕООД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.