bottom header image

История на фирмата

Терминален оператор ЕООД е основан през 2005г. През годините компанията се доказа като лидер на българския пазар, предлагащ пълен пакет от услуги, свързани със спедиция на товари, превозвани по море и организирането на съпътстващите ги пристанищни операции и вътрешни превози.

От 2009 година дружеството притежава Постоянно удостоверение за митнически агент № 467-3/ 27.02.2009
и предлага комплексно митническо представителство при внос, износ и транзит на стоки за и от територията на страната и ЕС.
 
През 2014 година бe въведена и функционира сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance Интегрирана Система за Управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 приложима за дейности Митническо представителство, Спедиция на товари, Вътрешен и международен транспорт, Пристанищно агентиране - сертификат No: SOF0368370/С от 13.02.2014г. 

През последните години компанията взе активно участие като логистичен партньор и митнически представител при изпълнението на редица мащабни  проекти – реализацията на двете тръби на Южен (Турски) поток и трите етапа на сондажите на Тотал и на SHELL в териториалните води на България.