slideshow image

ПЕРФЕКТНИ ТРАНСПОРТНИ РЕШЕНИЯ                            
От планирането до доставката, ние ще

координираме всяка стъпка на вашия товар

slideshow image


ЛИЦЕНЗИРАН МИТНИЧЕСКИ АГЕНТ 

С експертен опит при класифициране на

стоки и оформяне на митнически документи

 

slideshow image

СПЕДИЦИЯ И ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО МОРЕ


Пълен пакет от услуги свързани с транспорт и спедиция на товари по море

Организиране на съпътстващи пристанищни операции

slideshow image

КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ 

При процедури свързани с внос и износ,

оформяне на формалности,  документация и

представителство пред всички заинтересовани страни

slideshow image

АВТОПАРК ОТ СОБСТВЕНИ КАМИОНИ


И камиони на пряко разпореждане

Високоефективни логистични решения в зависимост

от спецификата на товара и Вашите нужди

bottom header image
НАШАТА КОМПАНИЯ
 
Основана през 2005 година, в структурата на Бон Марин Холдинг, компанията се налага като лидер в пристанищната логистика на товари, предлагайки услуги в съответствие със съвременните високи стандарти и изисквания на транспортния и логистичен сектор.
  
Компанията е една от първите в България, получили статут на Одобрен Икономически Оператор през март 2009 година - Опростени митнически процедури / Сигурност и безопасност (AEOF1039692190002).
 
Терминален Оператор притежава лиценз 0826 за международен автомобилен превоз на товари валиден до 2027 г. постоянно разрешение за митнически агент 467-3/27.02.2009 г., както и сертификат за общо обезпечение на транзитни операции.
 

 

В Терминален Оператор е въведена Интегрирана Система за Управление (ИСУ) приложима за дейности:
митническо представителство, спедиция, пристанищна обработка и съхранение, вътрешен и международен транспорт и пристанищно агентиране в съответствие със стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, одобрена от Lloyd’s Register Quality Assurance.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

в съответствие с изискванията на международните стандарти сертифицирана от Lloyd's Register Quality Assurance


Посочените дейности се организират и осъществяват чрез офисите в гр. Варна, Пристанище Варна Запад и гр. Бургас.
 
Благодарение на екип от високо квалифицирани служители и натрупания богат опит ще Ви предложим оптимални 
транспортни решения, при максимална сигурност, конкурентни цени и срок на изпълнение.